Registrace nového uživatele

Zobrazit heslo
Heslo musí splnit následující bezpečnostní pravidla:
  • Minimálně 8 znaků(ještě 8 znaků)
  • Alespoň 3 následujcící kritéria:
  • Minimálně jeden malý znak
  • Minimálně jeden velký znak
  • Minimálně jedno číslo
  • Minimálně jeden speciální znak

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností EG.D, a.s. (dále jen „My“ ). Více informací naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE

Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje pro poskytování služeb.

Zpracování na základě plnění zákonné povinnosti
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Informační povinnost žadatele
Zavazujete se informovat kontaktní osobu a investora stavby o zpracování jejich osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE ŽADATELE

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako zástupce žadatele právnické osoby, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Informační povinnost zástupce žadatele právnické osoby
Zástupce žadatele právnické osoby se zavazuje informovat kontaktní osobu a investora stavby o zpracování jejich osobních údajů.

Odesláním této žádosti potvrzujete:
že jste veškeré údaje v této žádosti i ve všech přílohách k této žádosti vyplnil správně a pravdivě,
že jste srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti,
a že jste se důkladně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, možností podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.